Madilim man sa kanilang paningin, maliwanag naman sa atin