Kung ano ang itinanim, Ipapasok at muling huhugotin