Huwag magbilang ng manok, Kung ang etits mo ay hindi pa nagpapaputok