Bago mo sikaping gumawa ng mabuti, putokan mo muna ang kanyang puke