Ang buhay ay parang gulong, sa skul kantot pag humihingi ng tulong